هاست لینوکس نامحدود آلمان

پلان اول
 • 100 مگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP.HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان دوم
 • 250 مگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP.HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان سوم
 • 500 مگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 2 Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP.HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان چهارم
 • 1 گیگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 3 Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP.HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان پنجم
 • 2 گیگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 4 عدد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP, HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان ششم
 • 3 گیگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 5 عدد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP, HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان هفتم
 • 4 گیگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 6 عدد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP, HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور
پلان هشتم
 • 5 گیگابایت فضای SSD
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 7 عدد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • دارد MySQL
 • PHP, HTML زبان برنامه نویسی
 • آلمان محل سرور