نمایندگی هاست لینوکس

2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • دارد PHP
 • دارد MySQL
 • دارد آنتی ویروس
5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • دارد PHP
 • دارد MySQL
 • دارد آنتی ویروس
10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • دارد PHP
 • دارد MySQL
 • دارد آنتی ویروس
20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • دارد PHP
 • دارد MySQL
 • دارد آنتی ویروس